Osnovni i matični podaci

Naziv:                     Nogometni klub "Štinjan" - Štinjan

Kraći naziv:            NK "Štinjan"

Adresa:                  Pužar 32, Štinjan, 52100 Pula

Godina osnutka:  1933

Naziv igrališta:      Fortin

Boje kluba:            Crvena

MB:                          3248909

OIB:                         60288981272

Reg. broj udruge: 18000669

Žiro račun:              OTP 2407000-1118015560

(IBAN: HR3224070001118015560)

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!