Pravila ponašanja roditelja

Ja, roditelj nogometaša NK Štinjana:

1. Neću prisiljavati svoje dijete da se bavi sportom.

2. Uvijek ću imati na umu da dijete sudjeluje u sportu kako bi se zabavljalo i da je igra za djecu a ne za odrasle.

3. Obavijestit ću trenera o bilo kakvim fizičkim ograničenjima ili bolestima koja mogu utjecati na sigurnost mog djeteta ili druge djece.

4. Naučit ću pravila igre i politike lige.

5. Ja (i moji gosti) biti ćemo pozitivan primjer djeci i poticat ćemo sportsko ponašanje iskazujući poštovanje, pristojnost i podršku svim igračima, trenerima, službenim osobama i gledateljima na svakoj utakmici, treningu ili drugom sportskom događaju.

6. Ja (i moji gosti) nećemo učestvovati ni u kakvom obliku nesportskog ponašanja sa službenim osobama, trenerima, igračima ili drugim gledateljima / roditeljima kao što su dobacivanje i ruganje; odbijanje rukovanja ili upotreba prostačkog ili uvredljivog jezika ili gesta.

7. Neću ohrabrivati nikakve postupke ili ponašanje koje bi moglo ugroziti zdravlje ili dobrobit igrača.

8. Učit ću svoje dijete da igra pridržavajući se pravila i da eventualne sukobe rješava bez neprijateljstva ili nasilništva.

9. Zahtijevat ću da moje dijete tretira ostale igrače, trenere, službene osobe i gledatelje s poštovanjem bez obzira na rasu, vjeru, boju kože, spol ili sposobnost.

10. Učit ću svoje dijete da je važnije dati sve od sebe nego pobijediti, tako da se nikad ne osjeti poraženim radi rezultata natjecanja ili svojih sposobnosti.

11. Hvalit ću svoje dijete za poštenu igru i zalaganje i nastojati da se uvijek osjeća kao pobjednik.

12. Nikad neću vikati ili se rugati svom djetetu ili bilo kojem drugom igraču radi pogreške ili poraza.

13. Isticat ću prednosti vježbanja i razvoja sposobnosti nad pobjeđivanjem. Također ću umanjivati vrijednost 'pobjedničkog natjecanja' u mlađim dobnim kategorijama.

14. Promicat ću emocionalnu i fizičku dobrobit natjecatelja iznad bilo kakvih vlastitih želja za pobjedom mog djeteta.

15. Poštovat ću službene osobe i njihov autoritet tokom igre i nikad neću dovoditi u pitanje, diskutirati ili se suprotstavljati trenerima na igralištu, već ću sva pitanja raspraviti na dogovorenom mjestu i vremenu.

16. Za svoje ću dijete zahtijevati okolinu bez droga, cigareta i alkohola, a sam ću se suzdržavati upotrebe istih na svim sportskim događanjima.

17. Suzdržavat ću se 'treniranja' svog djeteta ili ostalih igrača tokom utakmica i/ili treninga, osim u slučaju da sam jedan od službenih trenera momčadi.

18. Slažem se da ukoliko prekršim neko od navedenih pravila budem disciplinski kažnjen opomenom trenera, službene osobe i/ili kluba.

19. Nastojati ću u skladu sa mogućnostima pomoći boljoj organizaciji i podizanju standarda u klubu bilo novčanom pomoći, bilo doniranjem materijalnih resursa, nalaženjem drugih donatora i sponzora, raznim uslugama direktno ili indirektno vezanim za rad sa najmlađima.

20. Dolaziti ću na, ako već ne na sve treninge, onda barem na prijateljske i prvenstvene utakmice u kojima učestvuje moje dijete....

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!