Nova uprava nakon 30.06.2023.

Predsjednik kluba: Macuka Ivan

Dopredsjednik kluba: Macuka Marko

Izvršni odbor: Macuka Ivan, Macuka Marko, Dumbović David, Dumbović Silvan, Satrapa Zvonimir, Strineka Andrea, Licul Goran

Nadzorni odbor: Macuka Livio, Grbac Bruno, Juričić Edi

Disciplinska komisija: Babić Primo, Omrčen Denis, Vuk Bojan

Tajnik: Žižak Haris

Blagajnik, knjigovođa: Buić Sanja

Nova uprava nakon skupštine 28.06.2019.

Predsjednik kluba: Kontešić Ronald

Dopredsjednik kluba: Gluhačić Bojan

Izvršni odbor: Kontešić Ronald, Gluhačić Bojan, Poldrugovac Manuel, Majetić Aldo, Sladaković Nenad, Vuk Bojan i Cukon Marko

Nadzorni odbor: Ilić Ljubo (predsjednik), Marić Drago i Pereša Damir

Disciplinska komisija: Babić Primo (predsjednik), Kontešić Josip i Dumbović David

Tajnik:  Radolović Aljoša

IO, NO i DK nakon izborne skupštine 01.08.2016.

Članovi IO: Ivan Macuka (predsjednik), Danijel Peruško (dopredsjednik), Tedi Gašprotić, Miljan Lisica, Dalibor Pauletić. Dino Franković

Članovi NO: Danijel Peruško, Miljan Lisica, Dino Franković

Članovi DK: Marko Macuka, Danijel Peruško, Dalibor Pauletić

Tajnik: Ivan Mašeni

IO, NO i DK nakon vanredne izborne skupštine 09.07.2015.

Članovi IO:

Mitrović Nenad (predsjednik kluba i IO) Brusich Boris (dopredsjednik), Peteršić Gordana, Marić Drago, Kolić Drago, Gašprotić Dorijano, Rovis Mario

Nadzorni odbor:

Ilić Ljubo, Juričić Vlado, Pereša Damir

Disciplinska komisija:

Babić Primo, Kontešić Josip, Marić Drago

Tajnik: Bojan Vuk

 

IO, NO i DK nakon sjednice skupštine 02.09.2014.

Članovi IO:

Poldrugovac Manuel,Mitrović Nenad,Babić Danibor,Miljan Lisica, Dragan Lazarević, Erwin Greiml, Pršić Senad, Marić Drago (dopredsjednik),Kontešić Ronald (predsjednik).

Nadzorni odbor:

Ilić Ljubo, Bilić Mladen, Pereša Damir

Disciplinkska komisija:

Babić Primo, Kontešić Josip, Marić Drago

Tajnik: Bojan Vuk

 

 

 

IO nakon skupštine 20.12.2013.

Novi sastav Izvršnog Odbora:

Mitrović Nenad (predsjednik IO)

Bojan Vuk (dopredsjednik IO)

Kontešić Ronald (član, predsjednik kluba)

Marić Drago (član, dopredsjednik kluba)

Poldrugovac Manuel (član)

Babić Danibor (član)

Bilić Mladen (član)

Dabić Dalibor (član)

Pršić Senad (član)

Disciplinska komisija:

Marić Drago

Babić Primo

Kontešić Josip

Tajnik: Dragan Svećarovski

Uprava i IO izabrani 06.08.2012

Predsjednik kluba: Ronald Kontešić

Dopredsjednik kluba: Drago Marić

Tajnik: Dragan Svećarovski

Blagajnik: Mirjana Kramar

Članovi IO

1.      Poldrugovac Manuel (predsjednik IO)

2.      Perhat Dragan

3.      Babić Danibor

4.      Mitrović Nenad

5.      Vuk Bojan

6.      Miljan Lisica (dopredsjednik IO)

7.      Matković Željko

8.    Parađiković Martin

9.    Nikolić Nebojša

10.      Kontešić Ronald

11.      Marić Drago

IO od 23.10.2009.

Burić Robert, predsjednik

Paris Emil, dopredsjednik

Hrvatin Lino, član

Pavletić Miroslav, član

Lovrić Petar, član

Matković Željko, član i

Ibrahimović Sead, član

Izvršni odbor 2008 -

IO ne funkcionira tj. ne postoji od svibnja 2008 do listopada 2009.

Članovi Izvršnog odbora do 2008

Vuk Bojan - predsjednik

Kašćuni 71

098 441112, 517075

Burić Robert - dopredsjednik

Štancija 41

098 413185, 517041

Hrvatin Lino

Baližerka 85

098 324 817, 571 565

Milikić Zoran

Kašćuni 69

091 4501232

Ilić Ljubomir

Kašćuni 2

098 972403, 517673, 383674

Paris Emil

Štinjanska cesta 69

098 9831301, 517516

Petrović Stipo

Valdemuška 14

098 1787545, 517003

Članovi izvršnog odbora do 01.09.2006.

Vuk Bojan

Kašćuni 71

098 441112, 517075

Burić Robert

Štancija 41

098 413185, 517041

Hrvatin Lino

Baližerka 85

098 324817, 517565

Juričić Edi

Valdemuška 6

091 5620419, 517289

Perhat Dragan

Štinjanska cesta 42

098 435361, 517361

Majetić Aldo

Štinjanska cesta 63

098 224458, 517152

Ilić Ljubomir

Kašćuni 2

098 9724203, 517673, 383674

Mitrović Nenad

Trsine 19

098 883195, 517288

Paris Emil

Štinjanska cesta 69

098 9831301, 517516

Petrović Stipe

Valdemuška 14

098 1787545, 517003

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!